Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Tijdens de training is het dragen van sportkleding en bescherming verplicht.
 • Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden.
 • Uiterlijke verzorging (hygiëne, knippen van nagels, afdekken van wondjes e.d.) dient in acht genomen te worden om overlast & verwonding m.b.t. mede sporters te voorkomen.
 • Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de dader[s].
 • Bij het aangaan van dit lidmaatschap is lid zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt, MT Bovensmilde niet aansprakelijk stelt en MT Bovensmilde zal vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • MT Bovensmilde stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van MT Bovensmilde.
 • MT Bovensmilde stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken, door verlies of diefstal, van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van MT Bovensmilde.
 • Betaling zal per maand plaatsvinden. Dit kan per automatische incasso (abonnement) of middels een eenmalige betaling (Fitmanager). In geval van automatische incasso zal omstreeks de 26e van de maand het bedrag worden afgeschreven.
 • De vakantieperiode en feestdagen zijn evenredig verrekend in de contributie (contributie is berekend o.b.v. 48 weken).
 • Lidmaatschap loopt, tot wederopzegging, stilzwijgend door.
 • Voor definitieve opzegging hanteert MTB een opzegtermijn van 1 week vóór incassodatum. Lidmaatschap kan via je persoonlijke account in Fitmanager opgezegd te worden. Tevens kan het per mail opgezegd te worden via info@mt-b.nl
 • MT Bovensmilde is bevoegd bij wanbetaling en/ of wangedrag desbetreffende persoon te verwijderen en diens lidmaatschap eenzijdig op te zeggen.
 • MT Bovensmilde behoudt het recht om de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. Deelnemers ontvangen bij verhoging van de lidmaatschapsbijdrage hierover schriftelijk bericht.
 • Minderjarigen kunnen online inschrijven, incasso moet echter gemachtigd worden door ouders/ wettelijk vertegenwoordiger aan MT Bovensmilde.